Doba se mění a to radikálně, protože se mění na celém světě nákupní chování zákazníků. Krize jménem Coronavirus může být zároveň jedinečnou obchodní příležitostí, vždy v podnikání záleží na úhlu pohledu... Investice do webu se nyní skutečně vyplatí! Pokud přemýšlíte, jak začít zlepšovat své podnikání na Internetu, určitě můžete využít naše know how a především naše odborné konzultace pro Internetový marketing a vývoj webu

10 zlatých pravidel jak realizovat web, který skutečně prodává!

„Web je švýcarský nůž vašeho marketingu.“ Marie Forleo

1. Vsaďte na odborníky

Nastavit interní firemní procesy je nutností a předpokladem efektivní tvorby webu! Web se musí tvořit douhodobě — je to práce týmu, záleží na pečlivé mravenčí práci a na každém detailu, hlavní je dotáhnout projekt do úspěšného konce. Učit se metodou pokus a omyl znemená riskovat ztrátu záakzníků a poškození dobrého jména firmy - vyplatí se najmout zkušené externí odborníky, konzultanty.

2. Myslete strategicky a hlavně obchodně!

Web musí zapadat do komunikační strategie dané značky, jedině tak můžete budovat cíleně pozici své značky na trhu a ve vědomí zákazníka. Web není ojedinělý výstřel do tmy, ale vždy součást celkové dlouhodobé strategie. Web vytváří lepší obchodní výsledky jedině pokud vychází z pochopení, jak funguje business v dané firmě. Definujeme společně skutečně reálné marketingové, obchodní a komunikační cíle – a vytvoříme cestu pro jejich realizaci.

3. Vyberte správnou cílovou skupinu a poznejte její hodnoty a nákupní proces

Oslovujte jenom ty, kdo mají skutečně zájem o produkty a služby, které nabízíte! Neplýtvejte prostředky na oslovení těch, kdo zájem nemají. Kreativní řešení musí odpovídat věku, myšlení, chování, zájmům a hodnotám cílové skupiny. Poznejte a zkoumejte do detailů důvody spokojenosti a nespokojenosti zákazníků, to je jediná spolehlivá cesta pro udržení si věrnosti zákazníků k dané značce.

4. Najděte správná media – komunikační kanály pro Internetový marketing

Vybírejte pečlivě media  – kampaň musí běžet v médiích skutečně sledovaných cílovou skupinou po dostatečně dlouhou dobu a musí být správně načasovaná na chvíli, kdy jsou spotřebitelé otevřeni vnímání. Nemá smysl vyhazovat peníze za neefektivní komunikaci – Internetový marketing lze dokonale měřit. Sociální sítě mají organický dosah zdarma, pokud dokážete vytvářet atraktivní obsah...

5. Najděte skutečný benefit pro zákazníka – mluvte řečí zákazníka dle SEO

Obchodní argumenty musíte sdělit živou řečí zákazníka - doba klišé typu "kvalita za výhodnou cenu" už dávno skončila! Najděte jedno přesvědčivé klíčové sdělení pro každý produkt a službu, které dokáže motivovat cílovou skupinu — a toto sdělení budete na webu komunikovat. Nesmí to být nuda ani klišé, ale originální sdělení! V praxi je řeč obchodních zástupců často vzdálená skutečné řeči zákazníků a tak sází na klíčová slova, která ale v SEO nefungují... 

„Jak důležité je SEO? Asi tak, jako kdybyste si otevřeli hospodu, ale nepověsili nad dveře vývěsní štít…“ Lukáš Marvan

6. Obsah je to, co zaujme na první pohled

Obsah není jen text, jsou to data, fakta, čísla a to vše správně strukturované a čitelné... Obsah jsou vizuály, fotografie, piktogramy, infografika a hlavně video. Buďte originální – dokážete se tak odlišit od konkurence. Pokud najdeme dobrý nápad, můžeme ho dále dlouhodobě rozvíjet jako příběh značky a jednotnou komunikační linku!

7. Dodržujte jednotný vizuální styl – corporate identity odliší značku na první pohled

Dodržujte pravidla corporate identity – web lze snadno identifikovat jako komunikaci příslušející dané firmě. Jinak zákazník danou firmu nepozná a může dát přednost konkurenci… Myslete na to i při tvorbě video marketingu a vytváření obsahu na sociálních sítích.

8. Definujte správnou výzvu k akci!

Definujte přesně výzvu ke konkrétní akci — ať už je to poptávka na webu, volání do zákaznického centra, napsání e-mailu, objednání newsletteru, návštěva nejbližší prodejny, registrace… Musíte měřit, která výzva k akci nejvíce funguje na dané zákazníky – často to může být něco úplně jiného, než si firma myslí.

9. Stanovte odpovídající rozpočet a zdroje

Šetřete s rozvahou – nemá smysl přehnaně šetřit ani plýtvat. Potřebujete nejen finance, ale na prvním místě lidské zdroje, tedy schopné odborníky! Není nic dražšího než podcenit tvorbu webu a poté ho pracně předělávat...

10. Nezapomeňte na zpětnou vazbu – měřte výsledky s GoogleAnalytics

Pokud nestanovíte předem marketingové a komunikační cíle, nelze měřit výsledky a sledovat obchodní přínos. ROI neboli návratnost investicí je základem. Především optimalizace procesů při tvorbě reklamy může přinést velkou úsporu času a tedy snížit firemní náklady.

Autor textu: Vít Baloušek, je lektorem Comenia Consult Praha, pracuje i jako marketingový konzultant

Pokud chcete zlepšit svůj web, objednejte si naše odborné konzultace pro tvorbu webu a Internetový marketing:

Ing. Lucie Bečka, lektorka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73

e: lucie.becka@comeniaconsult.cz