Skype komunikace pro firmy a manažery- efektivně

Naučte se ve firmě komunikovat tak, abyste si rozuměli 

Skype a on-line porady, schůzky a prezentace
- co změnit a proč

Metodika pro Skype meeting - systematicky a strukturovaně

Výzvou dnešní doby je rozvoj on-line komunikace, řada managerů a leaderů nyní využívá home office a snaží se věnovat managementu naplno přes nejrůznější on-line nástroje, nejčastěji Skype.

V praxi ovšem firma není často na tak radikální změny připravena a najednou nastávají problémy:

- Skype schůzky jsou dlouhé
- Jejich účastníci se nedokáží domluvit
- Promítané prezentace nejsou srozumitelné
- Nejsou dodrženy termíny na on-line komunikaci...

Ve výsledku se sníží produktivita práce týmů a zaměstnanců, vzniká stres v týmu a projekty se prodlužují a hledá se, kdo za chyby nese odpovědnost.

My známe řešení - rádi nastavíme jako experti na komunikaci klíčová pravidla pro Vaši firmu a společnost v rámci Skype komunikace! 

Stačí společně s námi realizovat 4 lekce Skype komunikace /1 lekce v trvání 60 minut/ 
a svou Skype komunikaci posunete směrem k vyšší efektivitě a spokojenosti účastníků.

Umíme také zmapovat úroveň Vaší současné Skype komunikace ve firmě formou analýzy,
kdy získáte detailní písemnou zpětnou vazbu.

Cíle našeho Skype programu:

 • Poznáte 10 nejčastějších kritických bodů, které snižují efektivitu komunikace na Skype
 • Nastavíme si funkční Time management
 • Naučíme se prezentovat správně své myšlenky a koncepty
 • Vymezíme si role

Obsah našeho on-line kurzu formou Skype:

 • Jak nastavit pravidla pro Skype komunikaci
 • Role moderátora a role účastníků
 • Rétorická pravidla pro mluvčí a posluchače - jak vést diskuse
 • Neverbální komunikace - na co se soustředit
 • Interaktivní komunikace - jak zapojit účastníky do hry a do spolutvorby
 • Jak řešit začátek a konec Skype schůzky
 • Jak sestavit program Skype včetně pozvánek a přípravy

Máte zájem o nastavení Skype komunikace ve své firmě či organizaci? Ceny stanovíme individálně dle zadání a potřeb klienta.

Kontaktujte nás a naučte se používat ve firmě komfortně Skype komunikaci: 

Ing. Lucie Bečka, lektorka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73

e: lucie.becka@comeniaconsult.cz