Naše metody

"Mít kapacity k učení je dar, být schopný se učit je dovednost, chtít se něco naučit je volba."
Brian Herbert

Interaktivní metoda vzdělávání je pro nás klíčem k efektivitě školení - snažíme se aktivizovat účastníky našich kurzů a školení

Nepředáváme ze zásady jen teoretické znalosti, vždy se opíráme o praktické uplatnění v segmentu podnikání

Veškeré naše vzdělávací programy začínáme komplexním zmapováním vzdělávacích potřeb dané firmy a organizace

  • bereme v úvahu krátkodobé i dlouhodobé cíle vzdělávání

Systematicky pracujeme i se zvyšováním motivace účastníků našich kurzů

Rádi navazujeme i na interní procesy dané firmy - naše školení právě přispívá k optimalizaci efektivity interních procesů

Umíme empaticky naslouchat účastníkům našich kurzů - důležitá je pro nás i individualita dané osobnosti

Naše spolupráce se zadavatelem a personálním oddělení je vedene podle zásad spolutvorby - snažíme se kreativně společně vytvářet obsah našich vzdělávacích aktivit

Jsme schopni analyzovat lidský potenciál na všech klíčových pozicích formou podrobné kvalifikační analýzy ve všech předem stanovených kompetencích

Umíme vytvářet kurzy završené certifikační zkouškou

Vyzkoušejte naše nové metody vzdělávání - vyškolíme tým interních lektorů:

Ing. Lucie Bečka, lektorka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz