Change management

Top management a řízení změn pro lepší výsledky

Adpatace na změny posune firmu kupředu

Dynamika dnešního trhu je obrovská - některé firmy zanikají a jiné firmy rostou. Adaptovat se na změnu není vždy snadné, ale je to nutností pro přežití dané firmy na trhu v konkurenčním boji. Jak správně zareagovat na radikálně měnící se ekonomickou realitu? My se snažíme naučit manažery mít aktivní přístup a reagovat komplexním způsobem!

Příprava na změnu

 • Mapování oblastí, které si zaslouží změnu - produkty, služby, procesy...
 • Lidské zdroje
 • Finanční zdroje

Interní komunikace

 • Kdo bude komunikovat - procesy a kompetence
 • Jaké zvolit komunikační kanály a proč
 • Jak vytvářet srozumitelný obsah
 • Jak získávat zaměstnance na svou stranu

Interní procesy

 • Kompetenční model
 • Jak zvyšovat efektivitu práce v náročných situacích
 • Jak měřit výkon zaměstnanců a týmů - motivace a klíčové výkonostní ukazatele

Realizace změn

 • Fáze změny
 • Dlouhodobé pokračování práce po skončení změn
 • Modelové příklady z praxe účastníků a jejich analýza

Pomáháme ve firmách nastavit prostředí pro pozitivní změny:

Ing. Lucie Bečka, lektorka, koučka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz