Interní komunikace

Pomáháme zlepšovat nástroje i obsah vnitrofiremní komunikace

Efektivita práce souvisí s interní komunikací

Znáte to možná ze své firemní praxe - někdy zavládne ve firmě komunikační chaos, porada střídá poradu, ale ne všechny jsou k věci, záplava e-mailů je taková, že už nevíte, co vlastně máte číst a co ne... manažeři kopou za svá oddělení a každý chce nastavit prioritu tomu svému projektu a interní komunikace nevede k domluvě. My navrhneme, jak řešit interní komunikaci tak, aby byla skutečně efektivní!

Firemní strategie

 • Firemní kultura a ton a styl komunikace
 • Hodnoty, vize a mise firmy a značky
 • Strategické cíle - jak je reflelektovat při vytváření obsahu komunikace
 • Priority management a strategický management

Komunikační kanály

 • Jak vybrat ty správné nástroje
 • Digitální komunikace - on-line školení, webináře
 • Face to face komunikace - porady, workshopy...
 • Komunikační kampaně - jak je připravit a realizovat
 • Sociální sítě

Krizová komunikace

 • Odpovědnost a interní procesy
 • Nácvik - konkrétní krizový scénář
 • Mapování potenciálních rizik

Firemní časopisy

 • Elektronické newslettery a hromadné e-maily
 • Jak vytvářet atraktivní obsah pro firemní časopis
 • Jak zapojit zaměstnance do spolutvorby časopis
 • Psaní článků - redakční žánry a pravidla pro psaní textů

Značka zaměstnavatele

 • Firemní benefity - jak je komunikovat
 • Nábor zaměstnanců, který zaujme a přitáhne schopné lidi
 • Jak využít své lidi pro získávání nových schopných lidí

Pomůžeme zlepšit interní komunikaci i ve Vaší firmě:

Ing. Lucie Bečka, lektorka, koučka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz