Analýza nákupního procesu zákazníka

Naše vzdělávací programy pro firmy nejsou tvořeny nahodile či dle jednotlivých požadavků - pracujeme systematicky a dlouhodobě analyzujeme, jak se chová zákazník v každé fázi nákupního procesu

Zabýváme se pečlivě všemi fázemi nákupního procesu - zkoumáme i očekávání zákazníků a jejich rozhodovací kritéria

Náš nácvik při tréninku je maximálně realistický - snažíme se simulovat prostředí a modelové situace, které odpovídají praxi

Při své práci se opíráme o výzkumy a data, která definují příčiny spokojenosti a nespokojenosti zákazníků - cílem našich vzdělávacích programů je podporovat věrnost zákazníků a pomáhat zvyšovat spokojenost zákazníků...

Snažíme se i najít správný slovník odpovídající cílové skupině a to zejména při školení zaměstnanců, kteří komunikují se zákazníky - chceme zabránit nedorozumění při používání příliš specifického profesního žargonu

Věříme, že nákupem nekončí vztah se zákazníkem, ale naopak začíná - ano, naší specializací jsou AFTERSALES vzdělávací programy

Díky tomuto komplexnímu přístupu umíme vyškolit obchodní dovednosti skutečně s vysokou efektivitou pro aplikaci do praxe!

Připravíme vzdělávací programy, které odpovídají nákupnímu procesu zákazníků: 

Ing. Lucie Bečka, lektorka, koučka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz