Identifikace vzdělávacích potřeb

Naše školení jsou ze zásady dlouhodobá a systematická

Vytváříme vzdělávací programy na míru

Přístupy ke vzdělávání zaměstnanců ve firmách se výrazně liší - někde jsou systematické a jinde špíše nahodilé dle akutní potřeby daného manažera a oddělení. My se věnujeme pečlivě každému vzdělávacího kurzu i jeho realizaci a následnému vyhodnocení jeho efektivity... Náš přístup zahrnuje vývoj kurzů v celistvém pohledu na aktivity dané firmy a organizace.

Jaké kroky realizujeme pro definování vzdělávacích potřeb:

 • Analýza strategických cílů
 • Mapujeme současný stav znalostí a dovedností týmů a zaměstnanců
 • Zkoumáme motivační programy včetně firemních benefitů ze strany personálního oddělení
 • Zabýváme se interní komunikací a nastavením její efektivity
 • Díváme se na kompetenční model - jak je srozumitelný pro zaměstnance
 • Řešíme hodnocení zaměstnanců v závislosti na konceptu pro klíčové výkonnostní ukazatele
 • Hledáme kritické body v dané firmě a organizaci, které snižují výkon zaměstnanců
 • Zkoumáme interní procesy z hlediska možností jejich optimalizace

Naše výzkumy zahrnují tyto metody:

 • Pozorování od insidera
 • Dotazník anonymní on-line formou
 • Skupinové rozhovory
 • Cílené workshopy s manažery
 • Spokojenost zákazníků a mystery shopping
 • Interview s manažery a jejich podřízenými skupinové a individuální

Přínosy našich vzdělávacích programů na míru:

 • Napomáháme konkurence schopnosti firmy na trhu
 • Pomáháme zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a dáváme jim nástroje pro kariérní růst
 • Máme vliv na podporu firemní kultury a mezilidských vztahů

Naše výstupná zpětná vazba funguje jako konkrétní doporučení co změnit a proč:

 • SWOT analýza ukazuje konkrétní příležitosti vhodné pro business model dané firmy
 • Jak dokážeme uvést firemní kulturu v život
 • Přehledný plán navržených tréninků a školení pro týmy a management

Zajistíme komplexní identifikaci vzdělávacích potřeb firmy:

Ing. Lucie Bečka, lektorka, koučka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz