Soft skills

Obchod a prodejní dovednosti

Call party

 • Aktivní telemarketing jinak - důraz na aplikaci do praxe
 • V rámci aktivního nácviku společně zatelefonujeme potenciálním zákazníkům
 • Dostanete zpětnou vazbu během kurzu formou detailní analýzy
 • Vzájemné sdílení zkušeností pomůže odbourat případné vnitřní bariéry a nalézt si svůj vlastní komfortní styl
 • Využíváme efektivní formu učení pomocí vlastní zkušenosti

Prodejní dovednosti B2B

 • Cílem tohoto školení je poznat základní prodejní techniky a naučit se je využívat v praxi
 • Zjistíte, jak klást ve vhodnou chvíli správné otázky, aktivně naslouchat a cíleně argumentovat
 • Budete umět včas rozpoznat nákupní signály
 • Poznáte, jak efektivně řešit námitky a popřípadě i odhalit i ty skryté nevyslovené námitky zákazníka

Sales training on the Job

 • Efektivní trénink v oblasti B2C
 • Využíváme toho, že nejúčinnější zpětnou vazbu získáme přímo na pracovišti
 • Učíme se tak, že ukotvujeme správné návyky a snažíme se změnit ty méně vhodné
 • Účastník si situaci prožije a získá větší sebevědomí i pro další řešení nestandardních situací

CRM workshopy

 • Oblast řízení vztahů se zákazníky
 • Cílová skupina zejména manažeři pro klíčové zákazníky (KAM)
 • Shrneme si zásady systematické práce se zákaznickým portfoliem
 • Získáme soft skills pro prohlubování vztahů se zákazníky do neformální roviny
 • Nastavíme si klíčová pravidla pro tvorbu databáze, její aktulizaci dle GDPR a její využítí pro sociální sítě

Vyjednávací strategie

 • Psychologie vyjednávání na základě teorie her pro manažery
 • Jak dosáhnout cíle a zároveň respektovat své zákazní
 • Vyzkoušíme si aktivní nácvik s náročným zákazníkem a poté provedeme analýzu výkonu vyjednavače
 • Pochopíte, jak využít typologii zákazníků v obchodní praxi

Komunikační a prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti

 • Naučíte se praktické techniky pro úspěšné prezentování před skupinou
 • Poznáte možnosti a omezení prostředků prezentace
 • Soustředíme se na přípravu s ohledem na cílovou skupinu posluchačů
 • Naučíte se zvládat verbální i neverbální komunikaci a rétoriku
 • Poznáte vlivy, které ovlivňují výsledek prezentace, včetně zvládání trémy

Trénink trenérů

 • Cílová skupina – interní lektoři a školitelé, lektoři a trenéři
 • Zaměříme se teoreticky, ale zejména prakticky na tyto oblasti:
  trenér jako osobnost, jeho cíle, cíle tréninku a jeho dynamika, trenér a motivace, trenér a jeho posluchači, zvládání obtížných situací a práce se skupinovou energií

Řešení konfliktů

 • Cílem je poznat typy konfliktů a konfliktních situací a jejich příčiny
 • Zjistíte, jak porozumět vzniku, vývoji a významu konfliktů a konstruktivním způsobem se naučit konflikty řešit
 • Soustředíme se na dosažení vzájemné dohody
 • Poznáme, co to je empatie a naučíme se, jak včas odhalit manipulace

Etiketa v Businessu

 • Světu sdělujeme zásadní informace už jen tím, jak se pohybujeme v prostředí obchodních a společenských akcí
 • Ujasníme si užitečná pravidla etikety a vyzkoušíme si jejich uplatnění v praxi
 • Konečným cílem je cítit se přirozeně při jakémkoliv obchodním a společenském styku a vědět, jak se obléknout, jak komunikovat, jak se chovat a jak stolova
 • Zaměříme se na konkrétní nástroje, které podporují image a charisma dané osoby

Profesionální image

 • Nikdy nedostanete druhou šancu vytvořit první dojem!
 • Naopak na napravení zkaženého prvního dojmu mnohdy nestačí ani roky...
 • Budete znát, z čeho se skládá první dojem a jakým způsobem ovlivnit to, jak na druhé působíme - verbální i neverbální komunikace
 • Naučíte se využívat psychologie barev a stylů oblékání ve světě obchodu
 • Poradíme si se správnými doplňky a pomůckami - smyslem je vytváření charisma

Individuální rozvoj

Koučink

 • Dialog mezi klientem a koučem bude založený na vzájemné důvěře a vztahu dvou rovnocenných partnerů
 • Všichni naši koučové respektují skutečnost, že klient je největší expert na sebe sama, že zná své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry
 • A je to právě klient, kdo si stanovuje vlastní cíle a přichází s vlastními tématy, které chce formou koučování řešit
 • samozřejmostí je vlastní výběr kouče a možnost jej změnit
 • Pochopíte rozdíl mezi koučováním a mentorováním

Rev-Up Coaching

 • Jedná se o spojení koučování a řízené relaxace
 • Tato metoda podporuje kreativitu pomocí rozvoje schopnosti vizualizace
 • Z každé koučovací session klient odchází s novými nápady a přitom odpočinutý a naplněný energií pro další projekty
 • Díky nácviku řízené relaxační techniky si osvojíte užitečný nástroj na zvládání stresu
 • Na konci koučovacího procesu, který trvá průměrně 12 setkání v délce 1,5 hodiny, klienti standardně nacházejí nejen nová kreativní řešení, ale také ovládají techniku zkrácené tříminutové relaxace
 • Řízená relaxace přináší benefity potřebné v manažerské praxi - zvyšuje schopnost kreativity a koncentrace

Sales Coaching

 • Tato metoda je přizpůsobená dynamice obchodního prostředí
 • Pomůžeme Vám ztotožnit se zadanými cíli v daném obchodním týmu a sladit je se svými osobními cíli
 • Budeme využívat vnitřní motivace k dosažení obchodních cílů
 • Cíl tohoto koučování je vytvářen trojstrannou dohodou mezi koučem, koučovaným a jeho zaměstnavatelem - způsoby, jak zadaných cílů dosáhne, jsou jen na koučovaném

Zajistíme na klíč komplexní firemní vzdělávání pro týmy i management:

Ing. Lucie Bečka, lektorka, koučka a konzultantka

m: +420 602 73 03 73
e: lucie.becka@comeniaconsult.cz