Kurz aplikace koučovací metody v individuálním přístupu k žákům/studentům I, II

  • akreditovaný kurz MŠMT ve svých dvou částech předkládá pedagogickým pracovníkům v teoretické i praktické rovině možnosti aplikace prvků koučovací metody při individuální práci s žáky základních a studenty středních škol
  • výsledky z dlouholetého využití koučovacího způsobu vedení ve firemní praxi ukazují, že právě kultura koučinku přináší pozitivní efekty:
  • prostředí důvěry
  • posílení odpovědnosti
  • objevení a využití zdrojů vnitřní motivace, která v praxi nahrazuje potřebu motivace zvenčí

Vzdělávací cíl:

  • Seznámit se s přínosy koučovací metody pro vlastní práci pedagoga, ale také pro žáky samotné
  • Umět nastavit parametry prostředí důvěry
  • Klást silné otázky, aktivně naslouchat, poskytovat zpětnou vazbu koučovací formou
  • Posílit vnitřní motivaci a odpovědnost žáka/studenta

Odborný garant: Mgr. Petra Bartovská (psycholog, kouč)
Lektoři: Ing. František Řiský, Ing. Martina Širůčková
Po absolvování kurzu bude účastníkům na základě prezence a odevzdání závěrečných písemně zpracovaných prací částí I a II (tj. Etického kodexu pro práci s koučovací metodou a Případové studie z vlastní praxe) vydán Certifikát/osvědčení o odborné způsobilosti pro aplikaci koučovací metody v individuálním přístupu k žákům/studentům I, II